ZdrójMed

LASEROTERAPIA

Laseroterapia jest to terapia opierająca się na działaniu wzmocnionego światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania. Do biostymulacji medycznej używa się promieniowania laserowego z zakresu światła widzialnego i podczerwieni.

 

Zabieg laseroterapii może być wykonywany zarówno w ostrym, podostrym, jak i przewlekłym okresie choroby a związane jest to z tym, że podczas stymulacji laserowej temperatura tkanek poddanych zabiegowi nie powinna wzrosnąć powyżej 1°C.

Biostymulacja laserowa jest nowoczesną, interdyscyplinarną metodą leczniczą, znajdującą  zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny.   Chroni przed powikłaniami, oszczędza choremu bólu i skraca znacznie czas powrotu do zdrowia.

Fizjoterapeuci najchętniej wykorzystują ją w:

 • zmianach zwyrodnieniowe stawów kończyn i stawów kręgosłupa;
 • dna moczanowa;
 • przewlekłe i podostre stany zapalne tkanek miękkich;
 • przewlekłe i podostre stany zapalne stawów i tkanek okołostawowych;
 • trudno gojące się rany i uszkodzenia skóry, szczególnie odleżyny;
 • nerwobóle;
 • mięśniobóle;
 • stany po urazach narządu ruchu (zwichnięcia, skręcenia, krwiaki, złamania);
 • obrzęki;
 • ostroga piętowa;
 • porażenie nerwu twarzowego;
 • zespole cieśni nadgarstka;