ZdrójMed

Pielęgniarstwo środowiskowe

ul. Kościuszki 60 28-100 Busko
godziny pracy: poniedziałek – piątek: 8:00 - 18:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Prawo wyboru pielęgniarki środowiskowej ma każdy ubezpieczony. Aby wybrać pielęgniarkę rodzinną w naszej przychodni należy osobiście wypełnić deklarację wyboru. Deklaracje otrzymacie Państwo w rejestracji przychodni.

Z chwilą złożenia podpisanej deklaracji mają Państwo prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy z NFZ.

Zapraszamy do wyboru pielęgniarki środowiskowej w naszej przychodni.

Druki deklaracji znajdą Państwo poniżej:

Pobierz deklarację

Środowiskową opieką pielęgniarską objęci są pacjenci, którzy:

  • wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich ze względu na istniejące problemy zdrowotne,
  • nie są objęci świadczeniami opieki długoterminowej,
  • złożyli deklarację wyboru pielęgniarki POZ.

Pielęgniarki środowiskowe udzielają świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Pielęgniarki środowiskowe sprawują kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do nich pacjentami w ich środowisku domowym.

Do zadań pielęgniarki środowiskowej należy:

  • realizowanie zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych w domu chorego, których zakres jest określony zleceniem lekarskim ( np. pobieranie krwi, wykonywanie iniekcji, wykonanie opatrunków),
  • udzielanie porad w zakresie prowadzenia zdrowego stylu życia oraz utrzymania i poprawy zdrowia w chorobach przewlekłych,
  • pomoc w rehabilitacji i usprawnianiu ruchowym,
  • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
  • wykonywanie wizyt patronażowych od 6 tyg. życia
  • inne wizyty środowiskowe zależnie od potrzeb pacjentów
  • przygotowanie i aktywizowanie pacjentów do samoopieki.

Zabiegi wykonywane są na podstawie zleceń wydanych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenia na wykonanie zabiegów pielęgniarskich przyjmowane są osobiście w NZOZ ZdrójMED lub telefonicznie pod numerem : 41 378 82 22