ZdrójMed

Poradnie

gabinetyPrywatne porady lekarskie:

  • poradnia ortopedyczna
  • poradnia urologiczna
  • poradnia reumatologiczna
  • poradnia  rehabilitacyjna
  • poradnia psychitryczna

Poradnie czynne codziennie od poniedziałku do piątku

Rejestracja w siedzibie ZdrójMED lub telefonicznie:

  • tel. 41 378 82 22,
  • tel. 41 378 82 24