ZdrójMed

Poradnia Kardiologiczna

 Lekarz med. Aneta Dudek

- specjalista kardiologii
-specjalista chorób wewnętrznych
Ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie, w 2002 r. z wyróżnieniem. Swoje pierwsze kroki zawodowe stawiała pracując w Pogotowiu Ratunkowym, w placówce w Mniowie koło Kielc. Od 12 lat pracuje w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, aktualnie jako starszy asystent w II Klinice Kardiologii. W 2010 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a pięć lat później specjalisty kardiologa. Zdobyte doświadczenie wykorzystuje także w pracy w Poradni Kardiologicznej w Morawicy, Sędziszowie, w czasie dyżurów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Kielcach i niedawno założonym przez siebie gabinecie kardiologicznym. Jest od wielu lat członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 

  Poradnia zajmuje się między innymi podstawową i specjalistyczną diagnostyką a także leczeniem w zakresie schorzeń kardiologicznych w trybie ambulatoryjnym:

 • samoistne (pierwotne nadciśnienie),
 • choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca,
 • choroba reumatyczna zastawki dwudzielnej,
 • choroba reumatyczna zastawki tętnicy głównej,
 • choroba reumatyczna zastawki trójdzielnej,
 • dusznica bolesna,
 • przewlekła choroba niedokrwienna serca,
 • niereumatologiczne zaburzenia czynności zastawki dwudzielnej,
 • niereumatologiczne zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej,
 • niereumatologiczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej,
 • zaburzenie funkcji zastawki pnia głównego, kardiomiopatie, blok przedsionkowo-komorowy,
 • inne zaburzenia przewodnictwa, częstoskurcz napadowy, migotanie i trzepotanie przedsionków,
 • inne zaburzenia rytmu serca,
 • niewydolność serca występująca wtórnie,
 • inne zaburzenia funkcji serca,
 • zapalenie mięśnia sercowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej.
 • monitorowanie układu krążenia,
 • badanie wysiłkowe,
 • wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej elektrokardiogram w 12 lub więcej odprowadzeniach,
 • diagnostyka USG serca,
 • badanie met. Holtera.
 • konsultacji w okresie przed i poszpitalnym,
 • konsultacji chorych kierowanych przez innych specjalistów,
 • stale współpraca z Zakładem Diagnostyki Obrazowej,
 • kontynuacji leczenia poszpitalnego,

 

Nadto poradnia współpracuje w zakresie przygotowanie do pełnego zakresu procedur kardiologicznych w trybie ambulatoryjnym m.in.:

 Dodatkowo poradnia udziela:
 prewencji schorzeń kardiologicznych i ich powikłań, edukacja zdrowotna.