ZdrójMed

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Zdajemy sobie sprawę z ogromnej potrzeby zapewnienia profesjonalnej opieki pacjentom leczącym się we własnym domu. W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa ofertę pielęgniarskiej opieki długoterminowej dla chorych, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego.

Ze względu na istniejące problemy zdrowotne pacjenci ci potrzebują systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych oraz wymagają przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń:

 • kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia,
 • wykonywania opatrunków,
 • karmienia przez zgłębnik,
 • karmienia przez przetokę,
 • pielęgnacji przetoki,
 • założenia i usunięcia cewnika (stałe zlecenie lekarskie),
 • płukania pęcherza moczowego,
 • pielęgnacji w związku z założoną rurką tracheotomijną.

Realizacja świadczeń:

Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa wykonywana jest przez wykwalifikowane pielęgniarki z zachowaniem najwyższej staranności o zdrowie pacjenta, w godzinach od 8.00 - 20.00, cztery razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku. W soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy opieka świadczona jest tylko w medycznie uzasadnionych przypadkach.

Zakres świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej:

 • świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania,
 • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością,
 • edukacja zdrowotna pacjenta oraz członków jego rodziny,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym,
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu,

Pielęgniarka zapewnia wyroby medyczne zgodnie z wyposażeniem neseseru pielęgniarskiego, natomiast pacjent lub jego rodzina bądź opiekun faktyczny zapewnia środki higieniczne, opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej zawsze współpracuje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarką środowiskową POZ, u której pacjent złożył deklarację.

W jaki sposób można skorzystać ze świadczenia?

Do opieki zostają zakwalifikowane osoby przewlekle chore somatycznie i psychosomatycznie oraz chorzy unieruchomieni z powodu urazu.

Ze świadczeń mogą skorzystać również pacjenci z chorobami psychicznymi, z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji, którzy w skali Barthela uzyskali od 0 do 40 punktów, a nie zostali objęci opieką przez hospicjum domowe lub inny stacjonarny zakład opiekuńczy.

Konieczne dokumenty:

 • skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (pobierz)
 • karta oceny świadczeniobiorcy (pobierz)
 • pisemna zgoda Pacjenta lub zgoda opiekuna prawnego (pobierz)

Tryb objęcia Pacjenta opieką w domu:

 1. Konieczne jest skierowanie wypełnione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz prowadzący pacjenta w oddziale szpitalnym) oraz karta oceny świadczeniobiorcy (kwalifikacja pielęgniarska).       
 2. Przy poinformowaniu NZOZ o pacjencie przebywającym w domu, a wymagającym świadczeń pielęgniarki opieki długoterminowej, należy podać nazwisko i imię pacjenta, adres, numer telefonu kontaktowego.                                                                                   
 3. Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej skontaktuje się z pacjentem lub jego opiekunem.

Adresy placówek pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej

woj. świętokrzyskie:

woj. małopolskie:

powiat buski

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa
28-100 Busko-Zdrój ul. Kościuszki 60
41 3788222  fax. 41 3788223
tel. kom. - 533 015 626

powiat dąbrowski

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa
33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul.Szkolna 6
tel. 14 6925255 fax. 14 6925248
tel. kom. - 533 015 626

   

powiat kielecki

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa
26-065 Miedziana Góra ul.Urzędnicza 11 A
tel. 41 2424595  fax. 41 2424593
tel. kom. - 533 015 626

 

powiat starachowicki

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa
27-200 Starachowice, ul.Jana Pawła II 1
tel. 41 2424583, fax. 41 2424581
tel. kom. - 533 015 626

 

woj. śląskie:

 

powiat bytom

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa
41-902 Bytom , ul. K.Miarki  9

 

 

 
   

W sprawach pilnych tel. 533 015 626