ZdrójMed

Teleopieka

Teleopieka jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania w dziedzinie opieki medycznej. Współczesna technologia pozwala skutecznie sprawować opiekę nad pacjentami na odległość, przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość, często również precyzyjnego, specjalistycznego sprzętu. Jest ona wykorzystywana do sprawowania pieczy nad pacjentami przebywającymi poza szpitalem, którzy wymagają jednak zapewnienia bezpieczeństwa, pomocy w nagłych sytuacjach, wsparcia psychologicznego.  Umożliwia ona tez wykonanie niektórych badań na odległość, bez konieczności opuszczania domu.

Teleopieka jest „dzieckiem” telemedycyny, a więc nowoczesnej formy świadczenia usług medycznych z wykorzystaniem takich dziedzin wiedzy jak telekomunikacja, informatyka, a przede wszystkim medycyna. Telemedycyna narodziła się na potrzeby wojska, umożliwiała bowiem błyskawiczny kontakt  pomiędzy bazami wojskowymi, rozrzuconymi często w różnych miejscach świata a specjalistycznymi ośrodkami medycznymi. Została ona również zaadaptowana na potrzeby programów kosmicznych organizowanych przez amerykańską agencję NASA, pozwalając na monitorowanie stanu zdrowia astronautów. Obecnie telemedycyna ma już ogromne zastosowania w stosunkach cywilnych i wykorzystywana jest  w kontaktach pomiędzy lekarzami a także w relacjach lekarz – pacjent.

Podstawą systemu teleopieki są jej trzy filiary Teleopieka Domowa, Teleopieka Mobilna oraz Kardioopieka 24.

Teleopieka Domowa to usługa wsparcia telefonicznego zapewniająca dostęp do działającego 24 godziny na dobę Centrum Alarmowego.  W razie nagłego zdarzenia takiego jak wypadek czy awaria usługa zapewnia wezwanie pomocy, powiadomienie odpowiednich służb oraz osób wskazanych do kontaktu (np. członków rodziny). Centrum Alarmowe monitoruje sytuacje aż do przybycia powiadomionych służb ratunkowych lub osób, udzielając jednocześnie wsparcia psychologicznego Podopiecznemu. Usługa pozwala też na uzyskanie w nagłych sytuacjach informacji m.in. o najbliższych szpitalach, przychodniach, aptekach na terenie Polski.

Podobną usługą jest Teleopieka Mobilna, zapewniająca dodatkowo lokalizację użytkownika za pomocą kart SIM w systemie GSM i/lub za pomocą systemu GPS.

Poza opisanymi powyżej funkcjami istnieje możliwość wykonywania przy użyciu Terminala EKG badania EKG, wykonania opisu badania przez lekarza wraz ze wstępną konsultacją, w ramach usługi Kardioopieka 24.
 
Kardioopieka 24 h to całodobowa opieka kardiologiczna oraz wykonywanie badań EKG w domu za pośrednictwem urządzeń elektronicznych. To również możliwość dostępu do badań w każdym kontakcie z Centrum Alarmowym.

Jako to działa?

O TELEOPIECE W TVP

Zapraszamy do obejrzenia fragmentów programu "Pytanie na śniadanie", w których przedstawiono zagadnienie Teleopieki.

http://pytanienasniadanie.tvp.pl/13138911/wideo/teleopieka-dla-osob-starszych

http://pytanienasniadanie.tvp.pl/13269879/jak-zadbac-o-bezpieczenstwo-seniora